پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
23.04.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

ولی‌ بعد از آن، در جریان فعلی بازگشت به یک موقعیت جنگ سرد در اثر برخورد آمریکا و روسیه، آمریکا می‌بایست موقعییت خود را در همه زمینه تثبیت میکرد : مذکرات را با قبول نسبی‌ مواضع رژیم در مورد سوریه ادامه داد. روسیه با ارسال وزیر خارجه بلاروس به دنبال جلب حمایت جمهوری اسلامی در آمد. هر دو جناح رژیم را میخواستند. روحانی می‌توانست با بازی کردن با این دو کشور موقعییت رژیم را تثبیت کند، ولی‌ لاریجانی و سران سپاه بر نتابیدند که روحانی (نماینده روحانیت) به این پیروزی دست یابد چون دیگر نمیتوانستند سهمی از خوان نعمت ایران بخواهند ! سپاه از راه هفته نامه "رمز عبور" به جان روحانی افتاد، لاریجانی‌ها با حمله به ضعف ظریف، دولت مسول رژیم را زیر سوال بردند تا اورا مجبور کننند سهم بهتری به آنها بدهد !... همکاران اقتصادی رژیم فهمیدند، که این نظام آینده ندارد : بورس به صورت نجومی سقوط کرد !

سپس، رژیم در ۳ مورد تحریم داخلی‌ شد : عدم حضور خودیها سر قبر خمینی برای ۱۲ فروردین، عدم حضور خودیها در سوگواری برای فاطمه زهرا، و حضور چشمگیر مردمی برای ۱۳ بدر در همان زمان عزاداری رسمی‌. نظام با حمله به ۲ کشتی آمریکایی‌ و انتخاب ابوطالبی (گروگان گیر) به سمت سفیر سازمان ملل، به دنبال بحران آفرینی برای گرفتن امتیاز از آمریکا رفت، ولی‌ این ابر قدرت، از این بحران فراری بود. اروپا در زیر مدیریت انگلیسی آشتون بحث حقوق بشر را مطرح کرد تا آمریکا را وارد جنگ کامل با نظام بکند و برنامه سرنگونی نظام را فراهم کند.

آمریکا غافلگیر شده از این صحبت استقبالی نکرد، گروگانگیری جیش العدل فیصله داد و صحبت از فروش قطعات بوئینگ کرد برای ایجاد امکان بده‌بستان ! وحشت خودیهای پولدار از بده بستان بلاگرفت و بورس دوباره سقوط کرد.

هفته پیش، عدم موفقیت رژیم در مذاکرات همزمان با روز انرژی اتمی‌، دوباره باعث وحشت داخلی‌ و سقوط بورس شد. وضع مالی‌ نظام خراب شد که یعنی‌ عدم توانایی تجدید ذخیره‌های حیاتی ایران. برای، حفظ ذخیره ها، روحانی به دنبال برنامه (یارانه=) حذف قدرت خریدی رفت که خود خطر طغیان مردمی را در بر دارد. بحران سیاسی شد، جنگ داخلی‌ بالا گرفت... در پایان هفته، نظامیان و افسران سپاه، سالروز قدردانی از صیاد‌شیرازی (که برای حفظ ایران، باعث حفظ نظام شده بود) را تحریم کردند : یعنی‌ ما اشتباه "صیاد" را تکرار نخواهیم کرد و نظام نمیتواند از حس ملی‌ برای استفاده از این افسران یاری بجوید. بورس دوباره سقوط کرد.

در این هفته، رژیم می‌بایست روز ارتش را برگزار میکرد و باه تحریم برنامه "صیاد" مطمئن بود که این مراسم از سوی افسران (ارتش و سپاه) تحریم خواهد شد. تا روز جمعه، ۲۹ فروردین، روحانی باید موفق میشد پیروزی بدست آورد یا آشتی‌ داخلی‌ ایجاد کند تا این تحریم که به مانی محکومیت نظام است باعث بحران دیگری نشود. ولی‌ روحانی فقط در مسیر منافع خود و روحانیت عمل کرد... دیگران هم همینطور و بازار بورس بطور مداوم سقوط کرد...

در این تفسیر، داستان عیان و پنهان یک هفته ترس از ترس مرگ !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

تقلب و مونتاژ ویدئویی در رژه ۲۹ فروردین : تانک سایه دارد، تریبون سایه ندارد !
PNG - 480.6 kb