پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
10.04.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

ولی‌ بعد از آن، در جریان فعلی بازگشته به یک موقعیت جنگ سرد در اثر برخورد آمریکا و روسیه، آمریکا می‌بایست موقعییت خود را در همه زمینه تثبیت میکرد : مذکرات را با قبول نسبی‌ مواضع رژیم در مورد سوریه ادامه داد. روسیه با ارسال وزیر خارجه بلاروس به دنبال جلب حمایت جمهوری اسلامی در آمد. هر دو جناح رژیم را میخواستند. روحانی می‌توانست با بازی کردن با این دو کشور موقعییت رژیم را تثبیت کند، ولی‌ لاریجانی و سران سپاه بر نتابیدند که روحانی (نماینده روحانیت) به این پیروزی دست یابد چون دیگر نمیتوانستند سهمی از خوان نعمت ایران بخواهند ! سپاه از راه هفته نامه "رمز عبور" به جان روحانی افتاد، لاریجانی‌ها با حمله به ضعف ظریف، دولت مسول رژیم را زیر سوال بردند تا اورا مجبور کننند سهم بهتری به آنها بدهد !... همکاران اقتصادی رژیم فهمیدند، که این نظام آینده ندارد : بورس به صورت نجومی سقوط کرد !


در این هفته، رژیم با ۳ مساله مواجه بود، تحریم ۱۲ فروردین (یعنی رفراندم معکوس و خموش ضّد نظام و انقلاب اسلامی)، اجرای سیزده بدر از سوی مردم و در آخر، تحریم عزاداری برای فاطمه زهرا (نفی اسلام).

مذاکرات دیگری در پیش بود به پیشنهاد آمریکا، در روز ۱۲ فروردین به امید سازشی یا بده-بستانی برای خنثی کردن این ۳ رفراندم معکوس. موقعییت جنگ سرد هنوز برقرار بود، امکان بده-بستان زیاد... ولی‌ در اثر شکاف داخلی‌ رژیم نتوانست بطور منسجم عمل کند و در این نتیجه این بی‌لیاقتی بورس دوباره منفی‌ شد. در این تفسیر داستان و ابعاد این شکست جدید و در ضمن ابعاد ۳ رفراندم خاموش مردمی بر ضّد رژیم اسلامی بر آمده از کودتای نفتی‌-آمریکایی‌ ۱۳۵۷.© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

مردم در هفته احترام به فاطمه زهرا !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 94.7 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 843.1 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG