پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲ تا ۹ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲ تا ۹ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
03.04.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

آمریکا که خواهان سقوط "نظام اسلامی" نیست، با دعوت روحانی به عمان، به طور قطع خواستار یک مذاکره مستقیم با نظام شد ! انگلیس با فرستادن کاترین آشتون به ایران قبل از سفر روحانی به عمان خواهان به هم زدن بازی آمریکا شد ! رژیم زیر دو فشار بود ! بحران بورس دوباره بالا گرفت، دعوا‌های داخلی‌ نیز به همان نسبت.

رژیم دست به دامن روسیه شد ولی‌ کمکی‌ از آن کشور نیامد !

در هفته پیش، امریکا به دنبال پیشنهاد سازشی در مورد سوریه بود. رژیم کوتاه نیامد چون دخالت نظام در کشور سوریه وسیله اخاذی رژیم می‌باشد.

در این هفته، آمریکا و حتّی بقیه اعضای گروه ۵+۱، به خصوص انگلیس، برگشتند به سیاست تهدید و فشار. وحشت داخلی‌ بالا گرفت و به محض باز شدن بورس پس از تعطیلات نوروزی، تمام شخص‌ها سقوط کردند. رژیم به دنبال تبلیغات رفت ولی‌ عدم موفقیت برنامه‌ها باعث وحشت بیشتر نظام و سقوط دوباره بورس شد..© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲ تا ۹ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

رهبر و "هزاران بسیجی‌ جوان برنامه راهیان نور"

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 357 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 870.4 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG