پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
26.03.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

آمریکا که خواهان سقوط "نظام اسلامی" نیست، با دعوت روحانی به عمان، به طور قطع خواستار یک مذاکره مستقیم با نظام شد ! انگلیس با فرستادن کاترین آشتون به ایران قبل از سفر روحانی به عمان خواهان به هم زدن بازی آمریکا شد ! رژیم زیر دو فشار بود ! بحران بورس دوباره بالا گرفت، دعوا‌های داخلی‌ نیز به همان نسبت.

رژیم دست به دامن روسیه شد ولی‌ کمکی‌ از آن کشور نیامد !

در این هفته، رژیم در روز سه‌ شنبه هم مساله تظاهرات چهار شنبه‌سوری را داشت و هم درد دیدار با ۵+۱ که در اذیت او کم‌کاری نکرده اند ! از ترس قیام مردمی و فشار بیشتر ۵+۱، رژیم به اصطلاح "زیر‌آبی‌" میرفت. آمریکا فشار را برای تشویق نظام به تسلیم بیشتر کرد. روسیه هم فشار دیگری آورد برای مجبور کردن نظام به حمایت از او در مورد اوکراین ! نظام ندانست به کدام طرف رود. سرمایه داران نظام از این بی‌ تصمیمی وحشت کردند : بورس دوباره بحرانی شد. در این موقعییت بحرانی همه سران نظام به جان همدیگر افتند برای حفظ منافع خود !

روایت یک هفت جنگ سرد آمریکا و روسیه بر ضدّ نظام + جنگ داخلی‌ بین سران وحشت‌زده این نظام از توان افتاده !

لطفا مرا در پخش این "خبر‌های بد برای نظام" در فیسبوک و غیرو یاری دهید !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱ فروردین ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

نوروز غمگین سران نظامی که در انزوای جهانیست !
JPEG - 290.6 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG