پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
14.03.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

آمریکا که خواهان سقوط "نظام اسلامی" نیست، آخوند‌ها را دعوت به مذاکره (در وین)، یعنی‌ دعوت به تسلیم کرد. این جماعت، در وین هم به بحران سازی ادامه دادند برای گرفتن تضمین‌های امینیتی لازم برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند. آمریکا می‌‌بایست رژیم را دوباره تحریم میکرد، ولی‌ این کار را نکرد : بورس تهران در از بحران خارج شد ولی‌ دوباره به بالا نرفت. سرمایه داران کلان نظام منتظر وقایع بعدی بودند.

در هفته پیش، وزیر خارجه بلژیک (هم پیمان آمریکا)، با پیشنهاد تسلیم در هم زمینه‌ها آمد : ولوله در جان رژیم افتاد : سقوط دوباره بورس. روحانی سعی‌ کرد با پخش خبر‌های اعدام، خود را تثبیت کند ولی‌ بحران ادامه یافت. لاریجانی ها به جان روحانی افتادند تا او کنار بزدنند و بتوانند سر میز مذاکرات پایانی بنشینند با‌ری خدمت به آمریکا به امید دریافت مصونیت از سوی این ابرقدرت. این دعوا برای نوکری باعث تشدید وحشت داخلی‌ شد !

در این هفته، آمریکا باز هم پیمانانی را با پیشنهاد تسلیم نظر دولت روحانی فرستاد و باعث تشدید بحران داخلی‌ شد. داستان یک هفته پار تنش برای نظام.

لطفا مرا در پخش این "خبر‌های خوب برای ایران" در فیسبوک و غیرو یاری دهید !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

نماز جمعه : آخرین جبهه‌ تقلبی رژیم از نفس افتاده
JPEG - 438.4 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG