پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
22.09.2011

تلاش‌های رژیم برای حفظ خود پس از بایکوت سراسری رمضان
تلاش‌های آمریکا برای حفظ "جمهوری اسلامی" به منظور انتقال آن به نوکران خود :
طرح عقاب ایران

لطفا این برنامه را به طور وسیعی پخش نمائید.
هموطن ! فیسبوک یادت نره !شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


دانلود برنامه

MP3 - 27.6 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری هفته ۲۰ تا ۲۷ شهریور : نمایش اعدام از ترس فروپاشی و در ضمن مذاکرات مخفی‌ با آمریکا
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°187


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 56.2 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG