پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
13.09.2011

در هفته گذشته مردم ایران روز قدس را بایکوت کردند. سپاهیان، بازاریها و حتی طلبه‌ها هم این روز را بایکوت کردند. رژیم تصمیم داشت که با پخش عکس‌های اکثر تظاهرات تابستانی سال‌های گذشته، خبر از شرکت عظیم مردم در این برنامه بدهد و ضعف خود را پنهان کند. ولی‌ ابری بودن شدید آسمان در این روز تابستانی مزاحم پخش این تبلیغات دروغین شد. با عدم پخش این تبلیغات پیشبینی‌ شده، ضعف رژیم واضح تر شد. در هفته اخیر، رژیم تصمیم داشت همین برنامه در روز عید فطر پخش کند. این بر بارنهای سیل آسا و آب گرفتگی شدید خیابانها مانع پخش عکس‌های تبلیغاتی شد. رژیم اعلام کرد که ماه شوال رویت نشده و عید فطر را عقب انداخت تا آسمان آبی‌ و خیابانها خشک شوند، ولی‌ دوباره باران آمد !
© WWW.IRAN-RESIST.ORG
عدم پخش تبلیغات ضعف رژیم را واضح تر میکرد، ۲ خطر در مد نظر رژیم قرار گرفت : فرار طرفدارانش و یا خیزش مردمی دیگری. در مقابل این دو خطر، رژیم "سبز" دیگری آفرید. تمام توضیحات در تحلیل داغ - داغ - داغ این هفته.شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 30.1 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری ۶ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ : هفته بایکوت سراسری عید فطر :
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°185


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 82.6 kb

غوز بازی رویت ماه شوال
© WWW.IRAN-RESIST.ORG


هموطن ! فیسبوک یادت نره !