پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
28.08.2011

در هفته گذاشته که آخرین هفته ماه رمضان بود، در شب دوم و سوم قدر و در ضمن شبهای عزاداری برای ضربت خوردن علی‌، تحریم مساجد از سوی کلیه مردم به صورت جدی ادامه داشت. عدم برخوردی جدی نظام، خودیها را متقاعد کرد که نظام عقب‌نشینی کرده، خود را باخته و توانایی حفظ خود و منافع آنها را ندارد. این عده دوباره شروع به خرید دلار و طلا کردند. در پایان هفته رژیم میبایست که روز قدس را برگزار میکرد. از وحشت تحریم دیگری و بحران داخلی‌ بیشتری، این هفته برنامه‌های رژیم بر پایه ترفند‌های تبلیغاتی بود. در تفسیر این هفته :
۱- میزان تحریم برنامه‌های مذهبی‌ از سوی مردم.
۲- ترفند‌های تبلیغاتی رژیم در طول هفته برای خنثی کردن تحریمی که در جریان بود
۳- شکست این ترفندها در اثر عدم همکاری دسته دیگری از پاسداران
۳- اثرات این شکست
۴- برنامه‌های ناکام رژیم برای برگزاری با شکوه روز قدس
۵- پایان پر دردسر آخرین هفته ماه رمضان
۶- نتیجه گیریشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 27 Mb


تحلیل یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری ۳۰ مرداد تا ۶ شهریور ۱۳۹۰ :
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°184


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 253.3 kb


روز خاکستری قدس در تهران
© WWW.IRAN-RESIST.ORG