پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
14.08.2011

۱- دومین هفته رمضان : خالی‌ بودن مساجد، تحریم مراسم رسمی‌ از سوی اعضا هیات حاکمه و در نتیجه وحشت رژیم
۲- عکس‌العمل رژیم : تبلیغات پلیسی‌ - مذهبی‌ برای ترساندن مردم و بازاریها، اتش زدن انبار‌های بازار
۳- در جواب : تحریم نماز جمعه از سوی بازاریان
۳- در آغاز هفته جدید : داستان (دروغین) جمع‌آوری ماهواره‌ها بوسیله کوماندوهای آویزان از طناب !شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 20.1 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی(mp3)


JPEG - 580 bits