پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
07.08.2011

۱- شروع رمضان با تحریم مساجد و مراسم دینی - سیاسی رژیم از سوی مردم، بازاریها و پاسداران
۲- عکس‌العمل‌های مختلف رژیم نسبت به این دو تحریم
۳- از جمله این عکس‌العمل‌ها : داستان پر سر و صدای بازداشت جوانان به خاطر "آب بازی"
۴-پیوست : سناریو‌ی جدید لاریجانی، مدیر سیاسی رژیم، برای خنثا کردن تحریم‌های آمریکا و حفظ نظامشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 22.3 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی(mp3)


JPEG - 580 bits