پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
31.07.2011

۱- حمله جمهوری اسلامی به کردستان عراق و دلیل عدم هیچگونه عکس‌العملی از سوئ آمریکا
۲ - توضیح تحولات هفته‌ای که گذشت از دیدگاه "عکس‌های خبرگزاریهای جمهوری اسلامی"شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 16.1 Mb


تحلیل یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی(mp3)


JPEG - 580 bits