پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
24.07.2011

۱- علائم نومیدی همکاران رژیم از موفقیت مسئولین در حفظ نظام جمهوری اسلامی
۲- ماموریت اصلی‌ ماندانا زند کریمی‌، بهکام و شهین حسینیشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 46.7 Mb


تحلیل یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی(mp3)


JPEG - 580 bits