پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
06.07.2011

نقش دکتر احمد متین دفتری، همکار نزدیک مصدق و جاسوس سفارت انگلیس در کمک به تجزیه طلبان آذریشنیدن برنامه


گفتگوی ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 43.2 Mb


گفتگوی ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits