پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
22.06.2011

داستان مستند یکی‌ از خیانت‌های مصدق که منجر به بازداشت و تبعید او شد.شنیدن برنامه


گفتگوی ۱ تیر ماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 36.8 Mb


گفتگوی ۱ تیر ماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits