پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو (...)تحلیل یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوع
10.07.2011

۱- بی‌ ثباتی دوباره دلار پس از تحریم روز مبعث و روز پاسداران
از سوی پاسداران، بازاریها، طلاب و مردم،
سر درگمی و اشتباهات نظام در پیدا کردن راه حالی‌ برای پایان دادن به این موقعیت حساس
۲- پایداری قذافی، حمایت مردم لیبی‌ از او، فشار غرب و رفتار روسیه
۳- روزنامه نگاران و مردان سیاسی فرانسوی وابسته به آمریکا عمل اهداف آمریکا
۴- عدم وجود هرگونه برنامه دقیق و قابل بحث از سوی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی
۵- کتاب "قدمت روی چشم" نوشته سرژ میشل،
مامور جدید آمریکا برای تبلیغ برای موسوی و جنبش از نفس افتاده سبز
۶- بحث "یهود ستیزی ایرانیان" مطرح شده در این کتاب
وسیله ایجاد نفاق در بین ایرانیان در لحظه اتحاد
۷- استرس کان، یک مزدور عضو بیلدربرگشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 57.1 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits