پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
07.07.2011

۱- تهدیدات جدید موشکی رژیم در روز پاسدار
۲ - تحریم‌های نفتی‌ آمریکا بر علیه رژیم
۳- مجید پیشیار : مامور پولشویی رژیم در سوئیس و دوبی‌
۴- همکاری سوئیس و دوبی‌ در پولشویی‌های رژیم
۵- "جاوید ایران" و "امیر فیض" ۲ بنگاه افترا به
خاندان پهلوی و شاهپور علیرضا برای ضعیف کردن روحیه مردم
در زمانی‌ که رژیم ضعیف و ناتوان شده
تحلیل پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 31.4 Mb


تحلیل پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits