پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوعتحلیل یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوع
26.06.2011

۱- اعلام خروج آمریکا از افغانستان و نتیجه آن برای آسیا میانه ایران
۲- ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ : ۳ روز مشکل آفرین برای رژیم
۳- صحنه سازی رژیم و غرب برای اسلامی کردن ندا
۴- تبلیغ محمد رضا شاهید، خبرگزار صدای آمریکا برای عناصر شکست خرده سبز
۳- راهکار‌هایی‌ برای شروع فعالیت سندیکایی به منظور سازماندهی اعتصابات بر ضد رژیمشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 45.6 Mb


تحلیل یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits