پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
23.06.2011

۱- مطرح کردن طرح بی‌ سر و ته کودتای احمدی‌نژاد و صالحی :
پوششی برای جنگ داخلی‌ میان رهبران اصلی‌ رژیم یعنی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- تاریخچه جنگ قدرت در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳- پیامد‌های این جنگ داخلی‌ جدید
۴- آخوند جنتی و بازار پر سود شکر
تحلیل پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 26 Mb


تحلیل پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits