پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوعتحلیل یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوع
19.06.2011

۱- ادامه تحریم تظاهرات رژیم از سوی سپاه پاسداران و اجزای آن
۲- تاریخچه این قطع رابطه سرنوشت ساز
۳- تلاش مسئولین نظام برای پنهان کردن ضعف خود پس از این قطع رابطه
۴- جمهوری اسلامی و پیمان همکاری شانگ‌های
۵- لزوم پذیرفتن پاسداران به عنوان دوست و نه دشمن
برای بهره برداری از قطع رابطه آنان با رژیمشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 43.2 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits