پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
12.06.2011

۱- شکست‌های رژیم در احیای " راه سبز امید " در روز ۲۲ خرداد
۲- داستان " پاسدار مدحی " : انتقام رژیم شکست خرده برای تضعیف روحیه مردم
۳ - تحلیل کلی‌ اتفاقات این هفته بر پایه عکس‌های خبری چاپ شده در ارگان‌های خبری رژیم
۴- مسعود صدر در پاریس
۵- یادآوری نمونه‌هایی‌ از حرکت‌های اعتراضی و موفق مردم در چند ماه گذشته
(در تایید یک حرکت اعتصابی برای سرنگونی رژیم)شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 45.3 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits