پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
09.06.2011

قانون جدید محدودیت فروش ارز مسافرتی‌ : بسته‌ای تاکتیکی برای پنهان کردن مشکلاتی بس بزرگ.
تحلیل پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 24.3 Mb


تحلیل پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits