پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
15.06.2011

داستان مستند و حقیقی‌ جدا شدن بحرین از ایرانشنیدن برنامه


گفتگوی ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 34.8 Mb


گفتگوی ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits