پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
08.06.2011

اطلاعاتی‌ در مورد خیانت‌های عزت الله سحابی و پدرش یدالله سحابی و دیگر مزدوران این خانواده.شنیدن برنامه


گفتگوی ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 29.4 Mb


گفتگوی ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits