پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوعتحلیل یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در رادیو طلوع
05.06.2011

۱- روز شمار یک هفته تلاش ناکام رژیم برای برگزاری "هفته خمینی" و "۱۳ خرداد"
و توضیح تکنیک‌های بسیار جالب تقلب در عکس‌های خبری این هفته !

۲- ترکیه، منتخب آمریکا برای رهبری جنبش اسلامی جدید شمال آفریقا و خاورمیانه

۳- بحثی‌ در مورد ارجحیت اعتصابات، تکنیک‌های این نوع مبارزه و چند پیشنهاد (از دقیقه ۱،۱۸)شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 36.1 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits