پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
19.05.2011

۱- بحران جنسی‌ آقای استروس : دلایلی در رد تئوری توطئه

۲ - بهره برداری رژیم از توجه جهانی‌ به بحران جنسی‌ آقای استروس کان برای سرکوب بی‌ سروصدای ایرانیان و همچنین برنامه ریزی یک بحران بزرگ نظامی با آمریکا
تحلیل پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه
doc10875|center>

تحلیل پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits