پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
25.05.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش هفتم : نقش احمد شاه در امضا " قرارداد تحت الحمایگی " ۱۹۱۹ (ادامه)شنیدن برنامه


گفتگوی ۴ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 26 Mb


گفتگوی ۴ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits