پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
18.05.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش ششم : نقش احمد شاه در امضا " قرارداد تحت الحمایگی " ۱۹۱۹شنیدن برنامه


گفتگوی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 31.8 Mb


گفتگوی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits