پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
11.05.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش پنجم : احمد شاه، جیره خوار رسمی‌ انگلستانشنیدن برنامه


گفتگوی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 27.4 Mb


گفتگوی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits