پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
04.05.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش چهارم : احمد شاه و رفتار او نسبت به مردم ایرانشنیدن برنامه


گفتگوی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 30.1 Mb


گفتگوی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits