پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه (...)



تحلیل یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوع
24.04.2011

- ظهور وضعیت اضطراری در بازار طلا در رژیم در اثر عدم حضور نظامیان در رژه "روز ارتش"
(بر پایه عکس‌های خبرگزاری‌های رژیم)
۲- دلایل رادیو فردا در پخش "قسمت هایی‌" از مصاحبه با یک مجاهد خلق فراری از کمپ اشرف
۳- امکان تقسیم و تصفیه مجاهدین برای استفاده دوباره از آنها در اپوزیسیون وابسته به آمریکا
۴- مشکلات اجرایی برگزاری یک رفراندوم در ایران
۵ - در آمد‌های مشکوک بیژن پاکزاد و شریک نامرئی او



شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 64.9 Mb


تحلیل یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits