پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه (...)تحلیل یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوع
10.04.2011

۱- اثرات پایکوبی سیاسی در روز سیزده بدر و عدم سرکوبی از جانب نیروهای انتظامی بر روی مدیران نظام
۲- شرکت نفتی‌ انگلیسی ویتول (از یاران جمهوری اسلامی)، اولین برنده بحران لیبی‌
۳- استفاده انگلیسی‌ها و آمریکایی‌‌ها از القاعده برای شورش در لیبی‌ و اصولا رابطه غربیها با القاعده
۴- بحث ممنوع کردن اسلامشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 46.9 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits