پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
27.04.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش سوم : مظفرالدین شاه از دیدگاه رجال وقتشنیدن برنامه


گفتگوی ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 32.2 Mb


گفتگوی ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits