پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
20.04.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش دوم : مظفرالدین شاه از دیدگاه رجال وقتشنیدن برنامه


گفتگوی ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 32.8 Mb


گفتگوی ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits