پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
13.04.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش اول : مظفرالدین شاه از دیدگاه پلیس فرانسوی محافظ او در پاریسشنیدن برنامه


گفتگوی ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 33.3 Mb


گفتگوی ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits