پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
07.04.2011

۱- اتهام دخالت در اغتشاشات بحرین از سوی کشور‌های عربی‌ خلیج فارس
و نتایج بسیار مهم و بسیار مفید این اتهام
۲ - آمار اصلی‌ سفرهای نوروزی : کمتر از یک در صد علاقه به اماکن اسلامی
تحلیل پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 25.9 Mb


تحلیل پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits