پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
06.04.2011

چرا ملی‌ شدن نفت در ایران صد در صد به نفع انگلیس و به ضرر ایران بود.
بخش سومشنیدن برنامه


گفتگوی ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 29.9 Mb


گفتگوی ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


© WWW.IRAN-RESIST.ORG


دیدگاه‌های استاد شمشیری در مورد ملی‌ شدن صنعت نفت بازتاب دیدگاه‌های "ایران‌-رزیست" نمی‌باشد.