پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
31.03.2011

۱- شانس بسیار کم موفقیت پیشنهاد بستن پرونده بمبگذاری در آرژانتین برای سازش با جمهوری اسلامی

۲- آخرین وسیله نجات جمهوری اسلامی : کنترل شبکه اينترنت توسط کومودو هاکر
تحلیل پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 21.4 Mb


تحلیل پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits