پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوعتحلیل یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوع
20.03.2011

۱- جنبه‌های مثبت و منفی‌ تظاهرات شب چهارشنبه سوری، آنچه برای پیروزی باید تغییر دهیم !

۲ - وضعیت لیبی‌ و قطعنامه شورای امنیت سازمان مللشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 40.7 Mb


تحلیل یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits