پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
23.03.2011

چرا ملی‌ شدن نفت در ایران صد در صد به نفع انگلیس و به ضرر ایران بود.
بخش اولشنیدن برنامه


گفتگوی ۳ فروردین ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 27.3 Mb


گفتگوی ۳ فروردین ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


© WWW.IRAN-RESIST.ORG


دیدگاه‌های استاد شمشیری در مورد ملی‌ شدن صنعت نفت بازتاب دیدگاه‌های "ایران‌-رزیست" نمی‌باشد.