پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
16.03.2011

گروه فدائیان اسلام چگونه تشکیل شد؟ چه ترورهائی توسط اعضای آن گروه به انجام رسید؟
چه کسانی فتواهای آن ترورها را صادر کرده بودند؟ چه کسانی در ایران از آن ترورها سود بردند؟
کدام دولت خارجی از نتایج آن ترورها بهره‌مند گردید.شنیدن برنامه


گفتگوی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 27.3 Mb


گفتگوی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits

دیدگاه‌های استاد شمشیری در مورد ملی‌ شدن صنعت نفت بازتاب دیدگاه‌های "ایران‌-رزیست" نمی‌باشد.