پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
09.03.2011

برنامه ناموفق سوء قصد سه مرحله‌ای به جان محمد رضا شاه (با ماموریت ویژه و جنایتکارانه سرهنگ محمد دفتری، برادرزاده مصدق، رئیس وقت دژبان) در تاریخ پانزدهم بهمن و دلایل ناموفق بودن آن.

بخش دوم : چرا دولت انگلیس تنها دولت خارجی‌ بود که در صورت کشته شدن شاه از نتایج آن سود می‌برد و چرا فقط محمد مصدق در صورت کشته شدن یا کشته نشدن شاه از نتایج سوء قصد بهرمند میگردید.شنیدن برنامه


گفتگوی ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 33.3 Mb


گفتگوی ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

این برنامه بر گرفته است از کتاب جدید استاد مهدی شمشیری :

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
پنج ترور تاریخی‌، رهگشایی صدارت مصدق، به کارگردانی محمد دفتری
© WWW.IRAN-RESIST.ORG
در ۴۵۶ صحفه و به بهای 19,90 دلار.
برای خرید لطفا بروی تارنمای "LuLu.com" بروید.
در بالای صحفه روی واژه "BUY" کلیک نمائید.
در دریچه "SEARCH" این عنوان را تایپ کنید "Five Historical Terrors" و واژه "GO" را کلیک کنید.

چون این کتاب به فارسی نوشته شده است، جمله‌ای حاکی‌ از پیدا نشدن کتاب ظاهر خواهد شد.

در آن وقت، شما باید در زیر همان دریچه "SEARCH" روی واژه "By Language" کلیک نمائید.
از میان لیست زبان‌هایی‌ کا ظاهر میشود روی " FARSI" کلیک نمائید.
آنوقت کتاب مورد نظر را پیدا خواهید کرد.


دیدگاه‌های استاد شمشیری در مورد ملی‌ شدن صنعت نفت بازتاب دیدگاه‌های "ایران‌-رزیست" نمی‌باشد.


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG