پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
03.03.2011

برنامه ناموفق سوء قصد سه مرحله‌ای به جان محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ (۴ فوریه ۱۹۴۹)، و دلایل ناموفق بودن آن.شنیدن برنامه


گفتگوی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 32.5 Mb


گفتگوی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

این برنامه بر گرفته است از کتاب جدید استاد مهدی شمشیری :

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
پنج ترور تاریخی‌، رهگشایی صدارت مصدق، به کارگردانی محمد دفتری
© WWW.IRAN-RESIST.ORG
در ۴۵۶ صحفه و به بهای 19,90 دلار.
برای خرید لطفا بروی تارنمای "LuLu.com" بروید.
در بالای صحفه روی واژه "BUY" کلیک نمائید.
در دریچه "SEARCH" این عنوان را تایپ کنید "Five Historical Terrors" و واژه "GO" را کلیک کنید.

چون این کتاب به فارسی نوشته شده است، جمله‌ای حاکی‌ از پیدا نشدن کتاب ظاهر خواهد شد.

در آن وقت، شما باید در زیر همان دریچه "SEARCH" روی واژه "By Language" کلیک نمائید.
از میان لیست زبان‌هایی‌ کا ظاهر میشود روی " FARSI" کلیک نمائید.
آنوقت کتاب مورد نظر را پیدا خواهید کرد.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG