پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیری
09.02.2011

اولین قراداد کاپیتولاسیون در ایران یا به عبارتی دیگر ؛ چگونه تعدادی روحانی نمای مزدور، که توسط کنسول انگلیس در بغداد هدایت میشدند، باه صدور فتویی خائنانه دومین دوره جنگ‌های ایران و روس را به وجود آوردند و چگونه این جنگ شوم به از دست دادن ایالات شمالی‌ ایران و تحمیل کاپیتولاسیون به این کشور منجر گردید.شنیدن برنامه


گفتگوی ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 12 Mb


گفتگوی ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits