پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
30.12.2010

مخالفت (تکراری) یاران آمریکا با تحریمات بیشتر علیه رژیم :

آماده سازی افکار عمومی‌ از سوی آمریکا برای ادامه گفتگو به منظور رسیدن به یک سازش استراتژیکشنیدن برنامه


تحلیل پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 19 Mb


تحلیل پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits