پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۵ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۵ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
05.01.2011

چرا شعار شوم "اتحاد اسلام"، شعار ابداعی دولت انگلیس برای ایجاد اختلاف بیا کشور‌های اسلامی و مسلمان بوده است ؟ و چگونه سید جمال‌الدین اسد آبادی در نقش مبلغ این شعار به انگلیس خدمت میکرده ؟شنیدن برنامه


گفتگوی ۱۵ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 28.2 Mb


گفتگوی ۱۵ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits