پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۸ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۸ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
29.12.2010

در هفته گذشته، ضمن پاسخ به سال یکی‌ از شنوندگان راجع به کتاب "اختناق ایران" - تالیف مورگان شوستر-، اشاره مختصری هم به حسب سازی‌ها و سؤءاستفاده‌های عظیم موستوفیان در دوران سلطنت قاجار شد. این گفتار از موجب ناراحتی تعدادی از شنوندگان گرامی‌ را که اجدادشان از همان موستوفیان بوده شد. ولی‌ تعداد بیشتری تقاضای آگاهی‌ در این مورد کردند.

به این دلیل، موضوع گفتار این هفته معرفی موستوفیان زمان قاجار و شرح سوءاستفاده‌های آنها میباشد.

استناد این گفتار بر پایه اعترافات غیر قابل انکار محمد مصدق که خود به مدت ۱۰ سال (از ۱۷ سالگی تا ۲۷ سالگی) مستوفی خراسان بوده می‌باشد.شنیدن برنامه


گفتگوی ۸ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 35.4 Mb


گفتگوی ۸ دی‌ ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits