پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
22.12.2010

نظر به درخواست شنوندگان : توضیحات بیشتری در مورد علامت فراماسونری و دلایل وجود آنها در آرم سیک‌های هندی، آرم انجمن فراماسونری اخوت و پرچم جمهوری اسلامیشنیدن برنامه


گفتگوی اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 29 Mb


گفتگوی اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits