پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
24.02.2011

۱ - آزادی خبرنگاران آلمانی‌ در ازای عطای جایزه خرس طلایی‌ به اصغر فرهادی :
تحلیلی بر پایه تاریخچه همکاریهای پایدار فستیوالهای سینمایی غربی با جمهوری اسلامی
© WWW.IRAN-RESIST.ORG
۲- تاریخ کشور لیبی‌ و نقش نفت در تحولات سیاسی این کشور در ۴۰ سال اخیر
(دلایل خصومت آمریکا با قذافی)

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
۳- مقایسه رفتار شاه و ارتش در سال ۱۳۵۷ با مبارک و ارتش مصر در سال اخیر
تحلیل پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 31.4 Mb


تحلیل پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits