پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
15.12.2010

پاسخ به شنوندگان گرامی‌ رادیو در مورد استانداری محمد مصدق در فارس، زیر نظر پلیس انگلیسی جنوب ایران، در راستای فعالیتهای سید مصطفی هندی، پدر روح‌الله خمینی.شنیدن برنامه


گفتگوی ۲۴ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 33.8 Mb


گفتگوی ۲۴ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits