پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوعتحلیل یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوع
05.12.2010

۱- افشاگری‌های ویکی لیکس : توضیح کامل و نتیجه گیری

۲ - تاکید مامورین نفوذی بر لزوم عدم رهبری برای پیروزی اپوزیسیون !شنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 46.5 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)


JPEG - 580 bits

اطلاعات در مورد علی‌ اصغر حاج سید جوادی، عضو نهضت آزادی

بر گرفته از کتاب : شورش ۵۷ در آیینه مطبوعات

(فهرست روز به روز وقایع ایران از دی‌ ماه ۱۳۵۷ تا دی‌ ماه ۱۳۵۹)

به قلم روانشاد شهرام جاویدپور

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
آهنگ : آهن آباد آثری از هاتف خوااننده مبارز
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG